پشتیبانی نرم افزار ایده آل
10 نوامبر

نحوه استفاده از سامانه پشتیبانی نرم افزار حسابداری

ورود به سامانه پشتیبانی نرم افزار حسابداری: برای ورود به سامانه پشتیبانی شرکت ایده آل سیستم از  یکی از دور روش زیر استفاده میکنیم الف :از داخل سایت شرکت ایده آل سیستم و از منوی پشتیبانی گزینه سامانه آنلاین پشتیبانی را انتخاب مینمائیم ب :از داخل نرم افزار حسابداری ایده آل و یا نرم افزار […]