آخرین مهلت
18 آگوست

مهلت ارائه اظهارنامه عملکرد1398

اظهارنامه عملکرد سال 1398 مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال 1398  31 شهریور ماه میباشد. زمان ارسال اظهارنامه عملکرد سال مالی  اشخاص  حقوقی طبق روال هر ساله 31 تیر ماه سال بعدمیباشد. اما امسال به دلیل شیوع کرونا و مشکلات پیش آمده برای شرکت ها و موسسات ،سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه را به مدت […]