تحلیل 3500 گزارش تحلیلی و جامعی است که براساس بخشهای مختلف برنامه
تهیه گردیده است تمامی این گزارشات دارای نمودارهای متعدد و در اشکال مختلف
میباشند.

همچنین در بخش گزارش جامع کاربر میتواند گزارشات مختلفی را براساس اطلاعات وارده در بخش های مختلف آماده نماید، به عنوان مثال مقایسه فروش کالاهای مختلف ،  فروش کالاها را در شهرهای مختلف ،گزارش مقایسه فروش کالاهای مختلف برای هر بازاریاب،فروش دپارتمانهای مختلف ،گزارش مقایسه میزان مواد مصرفی هر واحد و صدها گزارشات دیگر که به راحتی و براساس نیاز مدیریت قابل تهیه و ارائه هستند.

برای مشاهده  فیلم دموی گزارش
تحلیل 3500 میتوانید از بخش دموی آنلاین استفاده نمایید.