دریافت کد فعالسازی نرم افزار ایده آل

جهت دریافت کد فعالسازی نرم افزار مالی ایده آل ،پس از طی مراحل نصب و برای تکمیل نصب نرم افزار  در پنجره ایی به شکل زیر کد فعالسازی را درخواست مینماید

 

فعالسازی نرم افزار
کد فعالسازی نرم افزار ایده آل

 

در این حالت شما میباید سریال و کد مشخص شده در این پنجره را در فرم زیر وارد نمایید.

سپس کد 16 رقمی ارسال شده از شرکت ایده آل سیستم را درفرم فعالسازی  وارد و دکمه تایید را بزنید.

در صورتی که کد به درستی وارد شده باشد ،ل پیغام موفقیت نمایش داده ونصب تکمیل میگردد.

باید توجه داشت که تمام حروف میباید به صورت حروف بزرگ وارد شوند.