نرم افزار حسابداری تولیدی ناپال

 

در نرم افزار حسابداری یکپارچه تولیدی ناپال تمامی مراحل مالی یک شرکت تولیدی از زمان خرید مواد اولیه تا تولید محصول و سپس سیستم توزیع و فروش قابل پیاده سازی میباشد.

در این نرم افزار میتوان فرمول ساخت محصولات و
کالاهای نیمه ساخته را در سیستم تعریف و مراحل تولید را  براساس این فرمول پیاده سازی نمود و همچنین
هزینه های ثبت شده را با یک پروسه تولید ارتباط داد و بهای تمام شده محصول را به
صورت دقیق محاسبه نمود.

همچنین در بخش خرید و فروش میتوان اطلاعات تامین
کنندگان و مشتریان را به طور کامل تعریف نمود و تمامی مراحل خرید وفروش  و مرجوعی ها را درسیستم ثبت نمود.

همچنین در بخش دریافت و پرداخت نرم افزار  ناپال تولیدی، تمامی عملیات گردش مالی از تعریف صندوق و تنخواه گردانها و حسابهای بانکی و عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی و تسویه حساب فاکتورها و گزارش نقدینگی و.. قابل ثبت میباشد. از ویژگی های دیگر  نرم افزار یکپارچه تولیدی ناپال صدور اسناد به صورت اتوماتیک میباشد که توسط سیستم کارتابل قایل انجام است. در سیستم کارتابل اسناد مربوط به تمامی عملیات صورت گرفته اعم از خرید و فروش و تولید و..  به صورت انوماتیک ثبت شده و مدیر مالی تنها این اسناد را کنترل و تایید مینماید

ریز تواناییهای نرم افزار مالی یکپارچه تولیدی ناپال ذر ادامه و در بخش امکانات قابل ملاحظه است.

تولید

 • معرفی فرمول ساخت BOM
 • امکان تعریف فرمول ساخت در چند مرحله (کالای نیمه ساخته، محصول و …)
 • امکان تعریف چندین فرمول ساخت برای یک محصول
 • امکان ثبت مواد اولیه مصرفی بصورت مقداری و درصدی برای تولید محصول
 • امکان ثبت هزینه های عملیاتی در فرمول ساخت
 • مشخص نمودن میزان ضایعات در فرمول ساخت
 • ثبت سفارش تولید
 • ثبت اعلام تولید
 • کسر اتوماتیک مواد اولیه از انبار مواد
 • محاسبه بهای تمام شده محصول بر اساس ارزش مواد اولیه و هزینه های مربوطه
 • گزارش کسری مواد اولیه جهت تولید
 • گزارش امکان تولید بر اساس مواد اولیه موجود
 • امکان سریال گذاری محصولات تولید شده
 • امکان تسهیم هزینه های مرتبط با یک تولید
 • گزارش میزان محصولات تولید شده مبلغی/ریالی به تفکیک ماه
 • گزارش میزان مواد اولیه مصرف شده بابت تولید

حسابداری

 • امکان تعریف  گروه حسابها
 • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
 • امکان تعریف حسابهای شناور  تا ۷ سطح
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
 • تعریف تأیید کنندگان اسناد
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تجمیع اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
 • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
 • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
 • جستجوی اسناد
 • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
 • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
 • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
 • خلاصه سند ماهانه
 • گزارش مقایسه سالهای مالی
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
 • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • امکان پیگیری سندهای صادر شده
 • و…

خزانه داری

 • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
 • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
 • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
 • تسویه برگه های خرید و فروش بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
 • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید و …
 • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
 • امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور فروش
 • امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
 • گزارش پیش بینی نقدینگی
 • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
 • چاپ چک در تمامی فرمتها
 • چاپ رسید دریافت و پرداخت
 • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
 • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
 • امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
 • هشدار در سررسید اقساط
 • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
 • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
 • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
 • امکان مغایرت گیری بین دریافت های انجام شده با فاکتورهای مرتبط
 • مغایرت گیرت بانکی
 • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
 • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
 • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
 • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
 • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
 • گزارش وضعیت نقدینگی
 • گزارش از وضعیت اقساط
 • و…

خرید

 • معرفی فروشندگان، مأموران خرید
 • معرفی هزینه ها و تخفیف های خرید
 • امکان معرفی پروژه ها و مشارکت کاری ها و مقاطع کاری ها
 • امکان دسته بندی فاکتورهای خرید
 • امکان انتخاب گروهی کالاها در برگه خرید
 • امکان مشاهده مانده حساب فروشنده در فاکتورخرید
 • مشاهده آخرین نرخ خرید کالا در هنگام صدور فاکتور خرید
 • امکان ثبت تخفیف و هزینه های مربوطه
 • امکان گزارش گیری از خریدهای انجام شده توسط مأموران خرید
 • امکان پرداخت مبلغ مربوط به فاکتور خرید از درون فاکتور
 • امکان ثبت برگشت از خرید به رسید
 • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی به همراه ثبت شماره فاکتورارسالی
 • امکان ثبت خریدهای مربوط به یک پروژه و گزارش از آنها
 • امکان ثبت فاکتورهای خرید بصورت ارزی
 • امکان ثبت فاکتورهای خرید هر شعبه بصورت جداگانه
 • امکان مشخص نمودن نحوه تسویه حساب و تاریخ تسویه حساب فاکتور خرید
 • گزارش مانده حساب فروشندگان بصورت کلی و ریز
 • گزارش میزان خرید کالا به تفکیک فروشندگان
 • گزارشات فصلی خرید با فرمت نرم افزار دارائی
 • گزارش از برگه های خریدی که هنوز به رسید تبدیل نشده اند.
 • و…

فروش

 • امکان گروه بندی مشتریان بصورت درختواره تا سطح نامحدود
 • امکان معرفی شرکتهای حمل
 • امکان تعاریف مناطق جغرافیایی، کشور، شهر و استان و گزارشگیری فروش بر اساس آنها
 • امکان مشخص نمودن بازاریاب برای مشتری
 • امکان مشخص نمودن سطح قیمت پیشنهادی برای مشتری
 • معرفی شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی برای مشتری
 • امکان مشاهده موجودی کالاها در برگه های فروش
 • امکان ثبت رزرو کالا برای مشتری
 • امکان ثبت هزینه ها و تخفیف های مربوطه
 • امکان مشاهده مانده حساب مشتری در فاکتور فروش
 • امکان انتخاب کالاها بصورت گروهی در فاکتور فروش
 • امکان ثبت برگشت از فروش و عطف آن به برگه فروش مربوطه
 • امکان ثبت سفارشات گرفته شده توسط بازاریابها از راه دور
 • امکان ارسال پیامک جهت اعلام مانده حساب مشتری
 • امکان ارسال پیامک جهت اعلام بارگیری کالا و ارسال آن برای مشتری
 • امکان ثبت فروش هر شعبه بصورت جداگانه
 • امکان ثبت فروش بصورت مشارکتی
 • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی
 • ثبت تاریخ تسویه در فاکتور فروش و گزارش از تأخیر در پرداخت
 • گزارش مانده حساب مشتریان بصورت کلی و ریز
 • گزارش مانده حساب مشتریان براساس سطوح شهر، استان، کشور
 • گزارش مانده حساب مشتریان از سطوح گروه مشتریان
 • گزارش از مشتریانی که تأخیر ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه در پرداخت فاکتور داشتند
 • گزارش مشتریان فاقد اعتبار
 • گزارش فروش فصلی با فرمت نرم افزارهای دارائی
 • گزارش فروش کالاها به تفکیک مشتریان
 • گزارش فروش به تفکیک ماه های مختلف
 • گزارش از فروش هر بازاریاب
 • گزارش وصولی های هر بازاریاب
 • امکان مشاهده فاکتورهای فروش هر شخص در دفتر معین
 • امکان گزارش از برگه های ناقص (مثلاً سفارش فروش هایی که به فروش تبدیل نشده )
 • امکان فروش به صورت اقساطی
 • گزارش سود فروش به روشهای مختلف
 • و…

انبارداری

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان اختصاص ده تیپ قیمت برای هر کالا
 • امکان تغییر قیمت کالاها بصورت گروهی
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • امکان مشخص کردن کمیسیون برای فروش هر کالا
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور فروش ، خرید
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
 • امکان پس دادن و پس گرفتن کالای امانی
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • گزارش از لیست کالاها همراه با قیمت
 • گزارس از کالاهای راکد
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند.
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
 • کاردکس به تفکیک برگه های وروردی و خروجی
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
 • گزارش سریال کالا
 • و . . .

بازاریابی

 • گروه بندی بازاریابها
 • امکان معرفی بازاریابها
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر بازاریاب به صورت ثابت (درصدی و مبلغی)
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر هر کالا به صورت جداگانه برای هر واحد (درصدی و مبلغی)
 • گزارش از کمیسیون بازاریاب
 • گزارش از فروش بازایاب
 • گزارش از وصولی های بازاریاب
 • گزارش مدیریتی فروش کالا به تفکیک بازاریابها
 • گزارش مدیریتی فروش کالای بازاریاب در مناطق مختلف
 • و . . .

یکسال پشتیبانی رایگان
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود به مدت یکسال
بروز رسانی نسخه های نرم افزار