نرم افزار یکپارچه مالی شهرداری

طی 27 سال فعالیت اخیر شرکت ایده آل سیستم ، نرم افزارهای این شرکت مورد استقبال طیف گسترده ای از شهرداریها و سازمانهای تابعه و شرکتهای تحت پوشش شهرداریها قرار گرفته است .

بنا به استقبال سازمانهای مربوطه ، این شرکت نرم افزارهای خود را جهت شهرداری ها به طور سفارشی تغییر داده و جامعیت ویژه ای به آنها بخشیده است .

در حال حاضر نرم افزارهای حوزه مالی اداری مربوط به شهرداریها به طور کامل توسط شرکت ایده آل سیستم تهیه شده است و این نرم افزارها میتوانند در صورت سفارش و با ارتباط هوشمند ، خود را با نرم افزار مربوط به شهرسازی مرتبط نموده و یک سیستم جامع ، یکپارچه و Paper Less شهرداری را ایجاد نمایند .

در حال حاضر نرم افزارهای این شرکت در بیش از ۴۰ شهرداری در کل کشور از جمله شهرداری مرکزی رشت و شهرداری مناطق و سازمانهای تابعه آن در حال بهره برداری می باشند که با توجه به تلاش این شرکت در گسترده تر نمودن طیف و فعالیت های خود در این سازمانها همواره شاهد رشد چشمگیر حضور ایده آل سیستم در شهرداریها خواهیم بود .

 • امکان تعریف همه گروه حسابها
 • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
 • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
 • امکان معرفی پیمانکاران در حساب شناور (مرکز۱)
 • امکان معرفی پروژه ها در حساب شناور (مرکز۲)
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
 • تعریف تأیید کنندگان اسناد
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تجمیع اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
 • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
 • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
 • جستجوی اسناد
 • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
 • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
 • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
 • خلاصه سند ماهانه
 • گزارش از هر پروژه
 • گزارش از مانده حساب کلی پیمانکاران
 • گزارش از مانده حساب پیمانکار در هر پروژه
 • گزارش از هزینه های هر پروژه
 • گزارش مقایسه سالهای مالی
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
 • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • گزارش سود و زیان از هر پروژه
 • ترازنامه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • امکان پیگیری سندهای صادر شده
 • و…
 • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
 • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
 • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
 • تسویه برگه های خرید و فروش بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
 • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید و …
 • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
 • امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور فروش
 • امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
 • گزارش پیش بینی نقدینگی
 • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
 • چاپ چک در تمامی فرمتها
 • چاپ رسید دریافت و پرداخت
 • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
 • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
 • امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
 • هشدار در سررسید اقساط
 • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
 • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
 • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
 • امکان مغایرت گیری بین دریافت های انجام شده با فاکتورهای مرتبط
 • مغایرت گیرت بانکی
 • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
 • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
 • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
 • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
 • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
 • گزارش وضعیت نقدینگی
 • گزارش از وضعیت اقساط
 • و…

  انبارداری تجاری

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان اختصاص ده تیپ قیمت برای هر کالا
 • امکان تغییر قیمت کالاها بصورت گروهی
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • امکان مشخص کردن کمیسیون برای فروش هر کالا
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور فروش، حواله، خرید و رسید
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • امکان تعریف پروسه خروج کالا از انبار (ابتدا فاکتور صادر شود و سپس مجوز خروج داده شود و سپس حواله ثبت گردد) و یا به صورت معکوس
 • امکان ثبت حواله
 • امکان ثبت رسید برگشت از حواله
 • امکان ثبت رسید
 • امکان ثبت حواله برگشت از رسید
 • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
 • امکان پس دادن و پس گرفتن کالای امانی
 • امکان ثبت مجوز خروج از انبار
 • امکان ثبت مجوز خروج از نگهبانی
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • امکان صدور برگه های کنترلی مانند رسید موقت (برای سیستم های کنترل کیفیت و…..)
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به یک برگه خاص (بر اساس تعداد و مبلغ)
 • گزارش از لیست کالاها همراه با قیمت
 • گزارس از کالاهای راکد
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند.
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
 • کاردکس به تفکیک برگه های وروردی و خروجی
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
 • گزارش سریال کالا
 • و . . .

انبارداری مصرفی

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • معرفی مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
 • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت رسید و رسید تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت برگشت از رسید
 • امکان ثبت درخواست از انبار
 • امکان ثبت حواله مصرف
 • امکان ثبت برگشت از مصرف
 • گزارش از انبارها
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
 • گزارش از مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • گزارش از کالاهای مصرف شده در خطوط تولید
 • و …
 • معرفی گروه و زیرگروه به صورت نامحدود
 • معرفی محل اسقرار
 • امکان معرفی نحوه محاسبه استهلاک
 • امکان ثبت درخواست های هر واحد
 • امکان ثبت خرید دارائی و تخصیص شماره اموال
 • امکان ثبت جا به جایی دارائی
 • امکان ثبت مرجوع از خرید دارائی
 • امکان تبت فروش دارائی
 • امکان ثبت افزایش دارائی
 • امکان ثبت کاهش دارائی
 • امکان صدور سند مالی برای عملیات انجام شده بر روی دارائی به صورت اتوماتیک
 • امکان صدور سند استهلاک به صورت اتوماتیک
 • گزارش استهلاک
 • گزارش درخواست های واحدها
 • گزارش دارائی ها به تفکیک محل استقرار
 • گزارش دارائی های خرید شده
 • گزارش دارائی های انتقال یافته از مکانی به مکان دیگر
 • گزارش از دارائی های بهره برداری نشده
 • و …