نرم افزار مالی یکپارچه تولید

 

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران مجموعه های تولیدی، کنترل و نظارت بر پروسه تولید است. اگر پروسه تولید به خوبی کنترل نشود باعث کاهش قدرت رقابتی و افزایش هزینه های (سربار) تولید می گردد.

بسته نرم افزار تولیدی ایده آل با ویژگی ها و امکانات خاص همانند ثبت و تحلیل پروسه تولید، ثبت سفارشات تولید، موجودی محصولات نیمه ساخته، موجودی مواد اولیه نزد پیمانکاران، محاسبه بهای تمام شده و غیره می تواند به مدیران در جهت تصمیم گیری بهتر یاری رساند.

نرم افزار ایده آل یکپارچه ویژه مراکز صنعتی و تولیدی شامل نرم افزار های زیر میباشد که برای مشاهده جزئیات هر کدام میتوانید بر روی  نام آن نرم افزار کلیک نماید:

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

حسابداری

  • امکان تعریف  گروه حسابها
  • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
  • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲، مرکز۳) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
  • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
  • تعریف تأیید کنندگان اسناد
  • امکان کپی اسناد
  • امکان تجمیع اسناد
  • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
  • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
  • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
  • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
  • جستجوی اسناد
  • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
  • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
  • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
  • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
  • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
  • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
  • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
  • خلاصه سند ماهانه
  • گزارش مقایسه سالهای مالی
  • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
  • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
  • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
  • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
  • گزارش سود و زیان
  • ترازنامه
  • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
  • امکان پیگیری سندهای صادر شده
  • و…

خزانه داری

  • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
  • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
  • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
  • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
  • تسویه برگه های خرید و فروش بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
  • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید و …
  • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
  • امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور فروش
  • امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
  • گزارش پیش بینی نقدینگی
  • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
  • چاپ چک در تمامی فرمتها
  • چاپ رسید دریافت و پرداخت
  • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
  • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
  • امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
  • هشدار در سررسید اقساط
  • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
  • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
  • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
  • امکان مغایرت گیری بین دریافت های انجام شده با فاکتورهای مرتبط
  • مغایرت گیرت بانکی
  • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
  • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
  • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
  • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
  • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
  • گزارش وضعیت نقدینگی
  • گزارش از وضعیت اقساط
  • و…

خرید

  • معرفی فروشندگان، مأموران خرید
  • معرفی هزینه ها و تخفیف های خرید
  • امکان معرفی پروژه ها و مشارکت کاری ها و مقاطع کاری ها
  • امکان تعریف پروسه برای فاکتور خرید (ابتدا سفارش خرید ثبت شود و سپس پیش فاکتورخرید و در نهایت فاکتور خرید)
  • امکان دسته بندی فاکتورهای خرید
  • امکان انتخاب گروهی کالاها در برگه خرید
  • امکان مشاهده مانده حساب فروشنده در فاکتورخرید
  • مشاهده آخرین نرخ خرید کالا در هنگام صدور فاکتور خرید
  • امکان ثبت تخفیف و هزینه های مربوطه
  • امکان گزارش گیری از خریدهای انجام شده توسط مأموران خرید
  • امکان پرداخت مبلغ مربوط به فاکتور خرید از درون فاکتور
  • امکان ثبت برگشت از خرید به رسید
  • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی به همراه ثبت شماره فاکتورارسالی
  • امکان ثبت خریدهای مربوط به یک پروژه و گزارش از آنها
  • امکان ثبت فاکتورهای خید بصورت ارزی
  • امکان ثبت فاکتورهای خرید هر شعبه بصورت جداگانه
  • امکان مشخص نمودن نحوه تسویه حساب و تاریخ تسویه حساب فاکتور خرید
  • گزارش مانده حساب فروشندگان بصورت کلی و ریز
  • گزارش میزان خرید کالا به تفکیک فروشندگان
  • گزارشات فصلی خرید با فرمت نرم افزار دارائی
  • گزارش از برگه های خریدی که هنوز به رسید تبدیل نشده اند.
  • و…

فروش

  • امکان گروه بندی مشتریان بصورت درختواره تا سطح نامحدود
  • امکان معرفی شرکتهای حمل
  • امکان تعاریف مناطق جغرافیایی، کشور، شهر و استان و گزارشگیری فروش بر اساس آنها
  • امکان مشخص نمودن بازاریاب برای مشتری
  • امکان مشخص نمودن سطح قیمت پیشنهادی برای مشتری
  • معرفی شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی برای مشتری
  • امکان تعریف پروسه فروش (در ابتدا پیش فاکتور بعد از تأیید، سفارش فروش و مجدداً بعد از تأیید مدیر فروش فاکتور فروش ثبت شود.)
  • امکان مشاهده موجودی کالاها در برگه های فروش
  • امکان ثبت رزرو کالا برای مشتری
  • امکان ثبت هزینه ها و تخفیف های مربوطه
  • امکان مشاهده مانده حساب مشتری در فاکتور فروش
  • امکان انتخاب کالاها بصورت گروهی در فاکتور فروش
  • امکان ثبت برگشت از فروش و عطف آن به برگه فروش مربوطه
  • امکان ثبت سفارشات گرفته شده توسط بازاریابها از راه دور
  • امکان ارسال پیامک جهت اعلام مانده حساب مشتری
  • امکان ارسال پیامک جهت اعلام بارگیری کالا و ارسال آن برای مشتری
  • امکان ثبت فروش هر شعبه بصورت جداگانه
  • امکان ثبت فروش بصورت مشارکتی
  • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی
  • ثبت تاریخ تسویه در فاکتور فروش و گزارش از تأخیر در پرداخت
  • گزارش مانده حساب مشتریان بصورت کلی و ریز
  • گزارش مانده حساب مشتریان براساس سطوح شهر، استان، کشور
  • گزارش مانده حساب مشتریان از سطوح گروه مشتریان
  • گزارش از مشتریانی که تأخیر ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه در پرداخت فاکتور داشتند
  • گزارش مشتریان فاقد اعتبار
  • گزارش فروش فصلی با فرمت نرم افزارهای دارائی
  • گزارش فروش کالاها به تفکیک مشتریان
  • گزارش فروش به تفکیک ماه های مختلف
  • گزارش از فروش هر بازاریاب
  • گزارش وصولی های هر بازاریاب
  • امکان مشاهده فاکتورهای فروش هر شخص در دفتر معین
  • امکان گزارش از برگه های ناقص (مثلاً سفارش فروش هایی که به فروش تبدیل نشده )
  • امکان فروش به صورت اقساطی
  • گزارش سود فروش به روشهای مختلف
  • و…

 انبارداری تجاری

  • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
  • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
  • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
  • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
  • امکان اختصاص ده تیپ قیمت برای هر کالا
  • امکان تغییر قیمت کالاها بصورت گروهی
  • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
  • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
  • امکان مشخص کردن کمیسیون برای فروش هر کالا
  • ثبت سریال برای کالا
  • معرفی تحویل گیرندگان کالا
  • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
  • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور فروش، حواله، خرید و رسید
  • امکان انتقال کالا بین انبارها
  • امکان تعریف پروسه خروج کالا از انبار (ابتدا فاکتور صادر شود و سپس مجوز خروج داده شود و سپس حواله ثبت گردد) و یا به صورت معکوس
  • امکان ثبت حواله
  • امکان ثبت رسید برگشت از حواله
  • امکان ثبت رسید
  • امکان ثبت حواله برگشت از رسید
  • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
  • امکان پس دادن و پس گرفتن کالای امانی
  • امکان ثبت مجوز خروج از انبار
  • امکان ثبت مجوز خروج از نگهبانی
  • انبار گردانی
  • چاپ برچسب های انبارگردانی
  • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
  • امکان صدور برگه های کنترلی مانند رسید موقت (برای سیستم های کنترل کیفیت و…..)
  • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به یک برگه خاص (بر اساس تعداد و مبلغ)
  • گزارش از لیست کالاها همراه با قیمت
  • گزارس از کالاهای راکد
  • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند.
  • امکان دسترسی کاربران به انبارها
  • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
  • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
  • کاردکس به تفکیک برگه های وروردی و خروجی
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
  • گزارش سریال کالا
  • و . . .

انبارداری مصرفی

  • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
  • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
  • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
  • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
  • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
  • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
  • ثبت سریال برای کالا
  • معرفی تحویل گیرندگان کالا
  • معرفی مراکز مصرف یا خطوط تولید
  • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
  • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید
  • امکان انتقال کالا بین انبارها
  • انبار گردانی
  • چاپ برچسب های انبارگردانی
  • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
  • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
  • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
  • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
  • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
  • امکان دسترسی کاربران به انبارها
  • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
  • امکان ثبت رسید و رسید تعدادی و ریالی
  • امکان ثبت برگشت از رسید
  • امکان ثبت درخواست از انبار
  • امکان ثبت حواله مصرف
  • امکان ثبت برگشت از مصرف
  • گزارش از انبارها
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
  • گزارش از مراکز مصرف یا خطوط تولید
  • گزارش از کالاهای مصرف شده در خطوط تولید
  • و …

بازاریابی

  • گروه بندی بازاریابها
  • امکان معرفی بازاریابها
  • امکان تعریف کمیسیون برای هر بازاریاب به صورت ثابت (درصدی و مبلغی)
  • امکان تعریف کمیسیون برای هر هر کالا به صورت جداگانه برای هر واحد (درصدی و مبلغی)
  • گزارش از کمیسیون بازاریاب
  • گزارش از فروش بازایاب
  • گزارش از وصولی های بازاریاب
  • گزارش مدیریتی فروش کالا به تفکیک بازاریابها
  • گزارش مدیریتی فروش کالای بازاریاب در مناطق مختلف
  • و . . .

تولید و بهای تمام شده

  • معرفی فرمول ساخت BOM
  • امکان تعریف فرمول ساخت در چند مرحله (کالای نیمه ساخته، محصول و …)
  • امکان تعریف چندین فرمول ساخت برای یک محصول
  • امکان ثبت مواد اولیه مصرفی بصورت مقداری و درصدی برای تولید محصول
  • امکان ثبت هزینه های عملیاتی در فرمول ساخت
  • مشخص نمودن میزان ضایعات در فرمول ساخت
  • ثبت سفارش تولید
  • ثبت اعلام تولید
  • کسر اتوماتیک مواد اولیه از انبار مواد
  • محاسبه بهای تمام شده محصول بر اساس ارزش مواد اولیه و هزینه های مربوطه
  • گزارش کسری مواد اولیه جهت تولید
  • گزارش امکان تولید بر اساس مواد اولیه موجود
  • امکان سریال گذاری محصولات تولید شده
  • امکان تسهیم هزینه های مرتبط با یک تولید
  • گزارش میزان محصولات تولید شده مبلغی/ریالی به تفکیک ماه
  • گزارش میزان مواد اولیه مصرف شده بابت تولید
  • و…

سیستم پیام

  • امکان ارسال پیام برای کاربران نرم افزار
  • هشدار پیام خوانده نشده بر روی کامپوتر مقصد
  • امکان تائید پیام خوانده شده
  • امکان گزارش از پیامهای ارسالی
  • امکان گزارش از پیامهای تائید شده و تائید نشده
  • و . . .

داشبورد مدیریتی

  • امکان مشاهده تمامی گزارشهای مدیریتی در یک نگاه
  • امکان معرفی مبنای مقیاس ریالی برای هشدارها
  • نمایش جمع اسناد دریافتنی
  • نمایش جمع اسناد در جریان وصول
  • نمایش اسناد پرداختنی پاس نشده
  • نمایش جمع بدهکاران
  • نمایش جمع بستانکاران
  • نمایش جمع ارزش کالا
  • نمایش کالاهایی که به نقطه سفارش رسیدند
  • نمایش موجودی بانکها
  • نمایش موجودی نقدی (صندوق ، تنخواه و …)

۳۵۰۰گزارش تحلیلی و نموداری

  • ۳۵۰۰ گزارش مدیریتی آماده براساس اطلاعات ثبت شده در سیستم
  • تحلیل بازرگانی
  • تحلیل تدارکات و خرید
  • تحلیل انبار تجاری
  • تحلیل انبار مصرفی
  • تحلیل امانی ها

و . . .