نرم افزار حسابداری پیمانکاری - ایده آل

نرم افزار حسابداری پیمانکاری ایده آل سیستم

شرکت ایده آل سیستم نسخه ویژه ای از نرم افزارهای خود را جهت شرکتهای پیمانکاری طراحی نموده است .که درآن شرکتهای پیمانکاری با توجه به ماهیت فعالیت خود و نیز کارگاههای متعددی که در سطح کشور دارند و نیز پروژه ها و قراردادها و مشاوران متعددی که با آنها سر و کار دارند ، می توانند از ویژگیهای این سیستم استفاده نمایند .

یکی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری پیمانکاری ایده آل امکان معرفی سر فصلهای حسابداری ۷ سطحی و معرفی ۲ مرکز حساب ۷ سطحی موازی جهت هر سر فصل حسابداری می باشد.

که مراکز۱ جهت تعریف پیمانکاران مرتبط  و مراکز ۲ جهت معرفی پروژه ها  استفاده میگردد.

همچنین  در نرم افزار حسابداری  پیمانکاری میتوان با معرفی انبارها و مراکز مصرف و تحویل گیرندگان کالای مربوط  به هر پروژه بر میزان مصالح خریداری شده و ارسال شده به هر پروژه نظارت داشت  که شرکتهای پیمانکاری می توانند از آنها به شکلهای مختلف برای امور مختلف خود از جمله محاسبه قیمت تمام شده و سود و زیان هر پروژه و هر قرارداد و وضعیت هر یک از مشاوران و پیمانکاران استفاده نمایند .

حسابداری 2 مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینکی
انبار مصرفی
تعداد شرکتها نامحدود
تعداد کاربران 3

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

نرم افزار حسابداری تخصصی۳ مرکزه ۷ سطحی

نرم افزار حقوق و دستمزد یاد

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

سیستم دپارتمان

حسابداری

  • امکان تعریف  گروه حسابها
  • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
  • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲، مرکز۳) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
  • امکان معرفی پیمانکاران در حساب شناور (مرکز۱)
  • امکان معرفی پروژه ها در حساب شناور (مرکز۲)
  • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
  • تعریف تأیید کنندگان اسناد
  • امکان کپی اسناد
  • امکان تجمیع اسناد
  • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
  • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
  • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
  • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
  • جستجوی اسناد
  • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
  • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
  • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
  • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
  • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
  • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
  • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
  • خلاصه سند ماهانه
  • گزارش از هر پروژه
  • گزارش از مانده حساب کلی پیمانکاران
  • گزارش از مانده حساب پیمانکار در هر پروژه
  • گزارش از هزینه های هر پروژه
  • گزارش مقایسه سالهای مالی
  • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
  • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
  • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
  • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
  • گزارش سود و زیان از هر پروژه
  • ترازنامه
  • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
  • امکان پیگیری سندهای صادر شده
  • و…

خزانه داری

  • امکان تعریف بانک، صندوق و تنخواه پروژه به صورت نامحدود
  • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
  • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
  • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با پیش فاکتور خرید و …
  • گزارش پیش بینی نقدینگی
  • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
  • چاپ چک در تمامی فرمتها
  • چاپ رسید دریافت و پرداخت
  • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
  • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
  • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
  • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
  • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت هزینه ها و درآمدهای هر پروژه
  • مغایرت گیرت بانکی
  • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
  • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
  • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
  • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدهای هر پروژه
  • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه هر پروژه
  • گزارش وضعیت نقدینگی
  • و…

انبارداری

  • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
  • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
  • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
  • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
  • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
  • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
  • ثبت سریال برای کالا
  • معرفی تحویل گیرندگان کالا
  • معرفی مراکز مصرف در هر پروژه
  • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
  • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید
  • امکان انتقال کالا بین انبارها
  • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
  • انبار گردانی
  • چاپ برچسب های انبارگردانی
  • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
  • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
  • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
  • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
  • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
  • امکان دسترسی کاربران به انبارها
  • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
  • امکان ثبت رسید و رسید تعدادی و ریالی
  • امکان ثبت برگشت از رسید
  • امکان ثبت درخواست از انبار
  • امکان ثبت حواله مصرف
  • امکان ثبت برگشت از مصرف
  • گزارش از انبارها
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
  • گزارش از مراکز مصرف پروژه ها
  • گزارش از کالاهای مصرف شده در پروژه (تعدادی و ریالی)
  • و …