نرم افزار حسابداری ناپال

در طراحی نرم افزار حسابداری ناپال سعی شده تا محصولی ارائه گردد تا در عین سادگی نیاز مشتریان را به صورت کامل مرتفع کند.

در نرم افزار حسابداری ناپال تمامی گزارشات استاندارد حسابداری مانند دفتر روزنامه،دفتر کل،تراز دو،چهار و هشت ستونی،ترازنامه و سود و زیان و … وجود دارد.

همچنین امکان دریافت کدینگ حسابها و حتی سند حسابداری از اکسل از ویژگی های مهم این نرم افزار حسابداری میباشد.

این نرم افزار حسابداری  قابلیت ارتقا به نرم افزار مالی بالاتر را دارد و در صورت گسترش فعالیت یک مجموعه میتواند برنامه حسابداری ناپال را به  نرم افزار حسابداری ایده آل که دارای 7 سطح حساب و 2 حساب شناور 7 سطحی میباشد  ارتقا دهد.

 

 

امکانات نرم افزار حسابداری ناپال:

 • امکان تعریف گروه حسابها
 • امکان تعریف حساب کل- معین -تفضیل-تفضیل 2
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری براساس هر دسته بندی
 • معرفی تأیید کنندگان اسناد
 • امکان مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطللاعات سند بصورت یادداشت ، موقت و دائم
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر به آنها
 • امکان تعریف شرح پیش فرض برای هر حساب
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر ریالی در سند
 • تراز ازمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • گزارش دفتر روزنامه
 • گزارش دفتر کل
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • خلاصه سند ماهیانه
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • و…

یکسال پشتیبانی رایگان نرم افزار
ارائه خدمات آموزشی به مدت یکسال و بدون محدودیت
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

 نرم افزار حسابداری ناپال
 تعداد شرکت ۱
 تعداد کاربر ۱