نرم افزار حسابداری مدارس ناپال

نرم افزار حسابداری مدارس ناپال  با تجربه ۲۰ سال اخیر شرکت ایده آل سیستم در مدرسه های دولتی و غیرانتفایی هم اکنون توانمندی های منحصر به فردی را به مدیران مدارس میدهد.

با توجه به حجم گردش مالی هر مدرسه و نیز هزینه هایی که بخش های مختلف مدارس با آن روبرو می باشند، تهیه سیستم مالی که قادر باشد طبق بودجه پیشبینی شده در مورد هر هزینه، مدیریت را راهنمایی کند، از ضروریترین مواردی است که در اغلب مدارس با مدیریت نوین توصیه می گردد.

برخی از امکانات نرم افزار حسابداری مدارس ناپال:

امکان تعریف و طبقه بندی پایه های تحصیلی

امکان تعریف دانش آموزان همراه با اطلاعات کامل فردی

امکان پیوست عکس و سایر مدارک دانش آموزان در سیستم

امکان تعریف معلمان و سایر اشخاص مرتبط(مربیان،رانندگان سرویس ،شرکا و…)

امکان تعریف  و طبقه بندی درآمدها (شهریه،کلاسهای فوق برنامه و…)

فرم ثبت نام دانش آموزان

امکان تقسیط شهریه همراه با هشدار در زمان سر رسید اقساط

امکان تعریف صندوق و تنخواه گردان

امکان ثبت هزینه های مجموعه

امکان دریافت و پرداخت چک همراه  با هشدار در سر رسید

امکان گزارشگیری از درآمدها و هزینه ها به صورت کلی و یا به تفکیک هر پایه تحصیلی

گزارش گردش مالی هر دانش آموز

ثبت اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک و دستی

گزارشات حسابداری -دفتر کل ،دفتر روزنامه،تراز

سود وزیان ،ترازنامه

و…

برای مشاهده لیست امکانات نرم افزار حسابداری مدارس از فرم لیست تواناییها در ادامه استفاده نمایید.

همچنین شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با نرم افزار حسابداری مدارس ناپال فیلم دموی تهیه شده از این محصول را  در بخش دموی آنلاین ملاحظه نمایید.

حسابداری

 • امکان تعریف همه گروه حسابها
 • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
 • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲، مرکز۳) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
 • تعریف تأیید کنندگان اسناد
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تجمیع اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
 • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
 • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
 • جستجوی اسناد
 • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
 • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
 • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
 • خلاصه سند ماهانه
 • گزارش مقایسه سالهای مالی
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
 • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • امکان پیگیری سندهای صادر شده
 • و…

خزانه داری

 • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
 • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
 • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
 • تسویه برگه های خرید بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
 • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت
 • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
 • امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور خدمات
 • امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
 • گزارش پیش بینی نقدینگی
 • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
 • چاپ چک در تمامی فرمتها
 • چاپ رسید دریافت و پرداخت
 • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
 • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
 • امکان تقسیط
 • هشدار در سررسید اقساط
 • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
 • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
 • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
 • مغایرت گیرت بانکی
 • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
 • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
 • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
 • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
 • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
 • گزارش وضعیت نقدینگی
 • گزارش از وضعیت اقساط
 • و…

خدمات

 • معرفی پایه های تحصیلی
 • معرفی دانش آموزان (ثبت اطلاعات مربوط به آن و الصاق عکس)
 • معرفی معلمان و پرسنل
 • معرفی خدمات قابل ارائه به دانش آموزان (دوره های آموزشی-دوره های تقویتی-اردوها و …)
 • امکان تقسیط شهریه
 • هشدار برای اقساط سررسید شده
 • امکان ثبت توضیحات و وقایع مربوط به هر دانش آموز
 • گزارش از مانده حساب دانش آموزان
 • گزارش مانده حساب دانش اموزان به تفکیک پایه های تحصیلی
 • گزارش مانده حساب دانش آموزان به تفکیک خدمات ارائه شده (شهریه، دوره های تقویتی-اردو و …)
 • گزارش در آمد
 • گزارش در آمد به تفکیک پایه های تحصیلی
 • گزارش در آمد به تفکیک (شهریه، دوره های تقویتی-اردو و …)
 • و…

خرید

 • معرفی فروشندگان، مأموران خرید
 • معرفی هزینه ها و تخفیف های خرید
 • امکان تعریف پروسه برای فاکتور خرید (ابتدا سفارش خرید ثبت شود و سپس پیش فاکتورخرید و در نهایت فاکتور خرید)
 • امکان دسته بندی فاکتورهای خرید
 • امکان انتخاب گروهی کالاها در برگه خرید
 • امکان مشاهده مانده حساب فروشنده در فاکتورخرید
 • مشاهده آخرین نرخ خرید کالا در هنگام صدور فاکتور خرید
 • امکان ثبت تخفیف و هزینه های مربوطه
 • امکان گزارش گیری از خریدهای انجام شده توسط مأموران خرید
 • امکان پرداخت مبلغ مربوط به فاکتور خرید از درون فاکتور
 • امکان ثبت برگشت از خرید به رسید
 • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی به همراه ثبت شماره فاکتورارسالی
 • امکان مشخص نمودن نحوه تسویه حساب و تاریخ تسویه حساب فاکتور خرید
 • گزارش مانده حساب فروشندگان بصورت کلی و ریز
 • گزارش میزان خرید کالا به تفکیک فروشندگان
 • گزارشات فصلی خرید با فرمت نرم افزار دارائی
 • گزارش از برگه های خریدی که هنوز به رسید تبدیل نشده اند.
 • و…

انبارداری

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • معرفی مراکز مصرف
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای کالا
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای کالا
 • ثبت حواله مصرف در هر بخش و شخص تحویل گیرنده
 • ثبت برگشت از مصرف
 • گزارش لیست کالاها
 • گزارش موجودی انبار
 • گزارش اجناس مصرفی توسط هر بخش
 • و …

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

 تعداد شرکت 2
 تعداد کاربر 2