نرم افزار حسابداری خدماتی ناپال

برنامه حسابداری خدماتی ناپال با استفاده از تجربه ۲۰ سال اخیر شرکت ایده آل سیستم بر اساس نیاز شرکت های خدماتی ارائه شده است.

در این سیستم شما می توانید خدمات دریافتی و ارائه شده به مشتریان و دریافت ها و پرداخت های مرتبط و همچنین پس از ارائه خدمات در پرونده مشتری میزان رضایت ایشان را از خدمات دریافتی ثبت نمایید.

برای مشاهده ریز امکانات نرم افزار حسابداری شرکتهای خدماتی ناپال میتوانید از بخش لیست تواناییها در ادامه استفاده نمایید.

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

حسابداری

 • امکان تعریف همه گروه حسابها
 • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
 • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲، مرکز۳) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
 • تعریف تأیید کنندگان اسناد
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تجمیع اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
 • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
 • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
 • جستجوی اسناد
 • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
 • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
 • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
 • خلاصه سند ماهانه
 • گزارش مقایسه سالهای مالی
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
 • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • امکان پیگیری سندهای صادر شده
 • و…

خزانه داری

 • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
 • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
 • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت
 • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از داخل فاکتور
 • گزارش پیش بینی نقدینگی
 • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
 • چاپ چک در تمامی فرمتها
 • چاپ رسید دریافت و پرداخت
 • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
 • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
 • امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
 • هشدار در سررسید اقساط
 • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
 • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
 • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
 • مغایرت گیرت بانکی
 • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
 • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
 • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
 • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
 • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
 • گزارش وضعیت نقدینگی
 • گزارش از وضعیت اقساط
 • و…

خدمات

 • گروه بندی (مشتریان، فروشندگان)
 • معرفی مشتریان، فروشندگان
 • گروه بندی خدمات بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی خدمات
 • معرفی سطح یمت های مختلف برای خدمات قابل ارائه
 • امکان ثبت خدمات ارائه شده
 • امکان ثبت خدمات دریافتی
 • امکان ثبت هزیه های مربوط به خدمات ارائه شده
 • امکان مشاهده مانده حساب مشتری از فاکتور خدماات
 • امکان ثبت برگه دریافت مبلغ فاکتور از درون فاکتور
 • امکان الصاق و ضمائم به فاکتورهای خدمات
 • امکان تقسیط خدمات ارائه شده
 • هشدار برای اقساط سررسید شده
 • امکان ثبت توضیحات و و قایع مربوط به خدمات ارائه شده برای هر مشتری
 • گزارش مانده حساب به تفکیک گروه خدمات ارائه شده
 • گزارش خدمات ارائه شده-گزارش خدمات دریافت شده
 • گزارش درآمد خدمات به تفکیک گروه خدمات
 • گزارش درآمد خدمات به تفکیک گروه خدمات
 • و …
 
 تعداد شرکت ۱
 تعداد کاربر ۱