نرم افزار حسابداری انتشارات - ایده آل

نرم افزار حسابداری انتشارات

گروهی از مجموعه مشتریان مصرف کننده نرم افزار حسابداری ایده آل شرکت های نشر می باشند . شرکت ایده آل سیستم با توجه به سوابق و تجربه ای که با این گروه از مشتریان داشته است نرم افزار حسابداری  جامعی به نام ایده آل انتشارات طراحی نموده است .
نرم افزار حسابداری  جامع  انتشارات ایده ال به گونه ای طراحی شده است که تمامی استاندارهای مربوط به حوزه نشر و چاپ را دارا می باشد .
گزارشهای مدیریتی ومرتبط با حوزه نشر که در این نرم افزار وجود دارد موجب میگردد تا سیاست ها و اهداف مورد نظر مجموعه به صورت کامل اجرا گردد.
در این نرم افزار حسابداری  شرکت های نشر می توانند تمام نشریات خود را طبقه بندی کرده وبر اساس این طبقه بندی گزارش های متنوع تهیه نمایید .
همچنین امکان طبقه بندی مشتریان ، نمایندگان فروش ، مناطق جغرافیایی باعث می شود تا در زمینه پخش و فروش نشریات گزارش های کامل و کاربردی تهیه گردد.
از دیگر ویژگی های مهم این نرم افزار حسابداری امکان ارتباط با سایر نرم افزارهای مرتبط مانند نرم افزار CRM می باشد.
امکان ارتباط قسمت تولید و چاپخانه با بخش انبار و تعیین بهای تمام شده محصولات با استفاده از فرمول های مختلف در بخش تولید امکان پذیر میباشد.
ارتباط بخش های مختلف نرم افزار حسابداری شرکت های نشر مانند بخش حسابداری، خرید، فروش، انبار، خزانه داری، تولید و ارتباط با مشتری(CRM) باعث می گردد تا ثبت عملیات با سرعت وسهولت بیشتری انجام گیرد .

امکان تعریف تخفیف های مختلف با درصد های مشخص موجب میشود تا در زمان برگزاری نمایشگاه و فروش های ویژه بتوان میزان فروش و تخفیف را مدیریت نمود.
امکان کنترل دقیق بر نحوه ورود اطلاعات توسط کاربران به وسیله نرم افزار” ژورنال کاربری ” و کاهش خطاهای انجام شده در سیستم ورود اطلاعات امکان تعریف قیمت های مختلف برای هر نشریه یا کتاب با توجه به نوع مشتری وبسیاری از امکانات دیگر که با بررسی دقیق روند کار نشریات مختلف در نرم افزار حسابداری شرکت های نشر   در نظر گرفته شده است .

نرم افزار حسابداری تخصصی 2 مرکزه – 7 سطحی

نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی

نرم افزار خرید

نرم افزار فروش

نرم افزار جامع مدیریت انبار تجاری و مصرفی

نرم افزار خدمات پس از فروش

نرم افزار اموال و دارایی ثابت

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM

نرم افزار تولید و بهای تمام شده

نرم افزار حقوق و دستمزد یاد

سیستم توزیع و پخش حرفه ای

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار