بستن حسابهای مالی
25 مارس

نرم افزار ایده آل -عملیات انتقال به سال بعد

نرم افزار ایده آل- عملیات پایان دوره
عملیات پایان سال نرم افزار مالی

درنرم افزار ایده آل تمامی عملیات مربوط به انتقال اطلاعات به سال مالی جدید به راحتی و در چند مرحله انجام میپذیرد و برای اینکار میتوان از گزینه “انتقال به سال بعد” در منوی “سایر” در نرم افزار ایده آل استفاده نمایید.

لازم به توضیح است که معمولا کاربران نرم افزار حسابداری در انتهای سال مالی تنها اطلاعات پایه خود را به سال جدید انتقال میدهند و عملیات بستن حسابها و صدور اختتامییه و افتتاحیه را در تاریخ دیگر انجام میدهند.

در لینک زیر فیلم آموزش نحوه انتقال اطلاعات در نرم افزار حسابداری به صورت کامل وبا جزئیات کامل شرح داده شده است.

نرم افزار ایده آل- فیلم آموزش نحوه انتقال به سال بعد(کلیک کنید)

Leave A Comment