04 جولای

نرم افزار ارسال فاکتور به سامانه مودیان

از ابتدای سال 1402 تمامی مودیان مالیاتی موکلف به ارسال فاکتور های خود در بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی میباشند.
شرکت ایده آل سیستم با آماده سازی نرم افزار ارسال فاکتور به سامانه مودیان، این امکان را فراهم کرده که مشتریان بتوانند به راحتی فاکتور های ثبت شده در سیستم را به سامانه مودیان ارسال نمایند.