آخرین مهلت
18 آگوست

مهلت ارائه اظهارنامه عملکرد1398

اظهارنامه عملکرد سال 1398

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال 1398  31 شهریور ماه میباشد.
زمان ارسال اظهارنامه عملکرد سال مالی  اشخاص  حقوقی طبق روال هر ساله 31 تیر ماه سال بعدمیباشد.
اما امسال به دلیل شیوع کرونا و مشکلات پیش آمده برای شرکت ها و موسسات ،سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه را به مدت دوماه تمدید کرد
و مهلت ارسال 31 شهریور ماه تعیین گردید.
نکته مهم در مورد ارسال اظهارنامه عملکرد سال 98 آنلاین بودن اظهارنامه میباشد که از لحاظ محتوا و نحوه ورود اطلاعات تفاوت چندانی با سالهای گذشته ندارد
وتنها ورود اطلاعات در آن به صورت آنلاین و از طریق سایت سازمان امور مالیاتی میباشد.

مهلت ارسال اظهارنامه98