ارسال پیام بین کاربران نرم افزار
26 ژانویه

سیستم ارسال پیام

سیستم ارسال پیام داخل سازمانی

آیا دیگران کارهایی را که شما به آنها سپرده اید :

 • فراموش نمی کنند ؟
 • سر موقع پیگیری می کنند ؟
 • نتیجه پیگیریها را همان موقع به شما اطلاع میدهند ؟

چقدر ذهن
شما مشغول بخاطر سپردن

 • کارهای جاری خودتان یا
 • کارهایی است که به دیگران سپرده اید .

اگر مایلید از آخرین وضعیت کارهایی که به دیگران می سپارید هر لحظه مطلع باشید و تلفنهایی که برای پیگیری به دیگران میزنید را کاملاً حذف نمائید و فکر خود را جهت پشبرد اهداف سازمان خود متمرکز نمائید،  سیستم ارسال پیام  نرم افزار حسابداری ایده ال   کلیه مسئولیتها را به عهده میگیرد و شما می توانید  با ایجاد نظم فراوان در سیستم جاری سازمانتان  ، وقت خود را صرف کارهای مهمتر نمائید .

خلاصه ای از تواناییها

 • تعریف پرسنل سازمان و گروههای شغلی
 • ارسال پیام برای پرسنل
 • ثبت اتوماتیک زمان ارسال پیام و رویت پیامها
 • ثبت پیگیریهای انجام شده توسط گیرنده پیام و اعلام پیگیریها به فرستنده
 • عدم نیاز به پیگیری تلفنی امور در سازمان
 • رویت لیست پیامهای باز ارسالی به یک شخص خاص
 • تایید اتمام کار از طرف فرستنده پیام
 • تایید اتمام کار از طرف گیرنده پیام
 • رویت لیست پیامهای دریافتی باز
 • رویت لیست پیامها به تفکیک اولویت ، زمان ارسال و تایید شده و تایید نشده
 • جستجو در بین پیامهای ارسالی و دریافتی
 • ارسال خبر به پرسنل دیگر سازمان
 • ارسال پاسخ مربوط به پیامها
 • ارائه کارتابل پیامهای ارسالی نهایی شده
 • نمایش پیام ها تنها برای کاربر مورد نظر و عدم نمایش برای سایر کاربران
 • و…