گزارش داشبورد مدیریتی
19 ژانویه

داشبورد مدیریتی نرم افزار حسابداری

گزارش مدیریتی نرم افزار ایده آل(داشبورد)

 

 

از مهمترین نیازهای مدیران داشتن اطلاعات کامل و به موقع از سیستم مالی میباشد،در عین حال در اکثر مواقع مدیران مجموعه به دلیل نداشتن زمان و یا اطلاعات کامل از جزئیات نرم افزار حسابداری نیازمند دریافت گزارشات به صورت بسیار سریع و کاربردی در کنار سادگی گزارش میباشند.

داشبورد مدیریتی نرم افزار حسابداری ایده آل تمامی اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در یک فرم ارائه مینماید.

مدیر یک مجموعه به همراه مدیر مالی میتوانند مقیاسهایی را برای بخش ها مختف مشخص نمایید،به عنوان مثال سقفی را برای میزان چک های پرداختی و یا دریافتی و یا  حداکثر میزان ارزش کالاها  برای جلوگیری دپوی بیش از اندازه کالاها در انبار مشخص نمایند که در این حالت با نزدیک شدن به این سقف گیج ها حالت هشداردهنده پیدا میکنند ،تا مدیریت  موضوع را برای بررسی و پیگیری به واحد مربوطه ارجاع نماید.

همچنین  در صورت نیاز مدیریت میتواند  جزئیات مربوط به هر یک از موارد را نیز در همین فرم مشاهده نماید.

از دیگر مواردی که در این گزارش وجود دارد این است که میتوان میزان موجودی بانک ها ،صندوق ها و.. را بدون وارد شدن به گزارشات و به صورت کامل در گزارش داشبورد مدیریتی مشاهده نمود.

Leave A Comment