خدمات مالی

خدمات مالی

در مواجهه با سیستم حسابداری یکپارچه و به منظور استفاده بهینه و مطلوب از آن، فارغ از اینکه نگرش سازمانی باید تغییر نماید، نیازمند آن هستیم که فرآیند مالی واحد اقتصادی نیز یکپارچه شود. در این شرایط، نیاز به دیدگاهی منطقی نسبت به مباحث مالی، در چارچوب ساختار واحد مربوطه بیشتر نمایان می‌شود. لذا بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران و مشاوران مالی که در تعامل با سیستم‌های یکپارچه مالی می‌باشند و نحوه استقرار و پیاده‌سازی آن در واحد اقتصادی مربوطه، جهت بهره گیری بهتر از برنامه حسابداری، حایز اهمیت می‌باشد.
در این راستا، شرکت ایده آل سیستم با توجه به تجربه چندین ساله خود در استقرار سیستم یکپارچه مالی ایده آل، در شرکت‌هایی با ساختارهای متفاوت و متنوع، خدمات مشاوره‌ای در زمینه طراحی سر فصل‌ها و اصلاح ساختارهای مالی و بروز رسانی اطلاعات  و دیگر خدمات مالی ارائه می‌نماید.

مشاوره در تدوین و تنظیم اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه نرم افزار مالی:
این بخش، همانگونه که از نام آن پیدا است، تاثیر تعیین کننده ای بر عملکرد کلی هر سیستم دارد و اصلاح اشتباهاتی که در این بخش پیش می آید، به طور معمول سخت و بسیار پر هزینه است (مانند طراحی سرفصلهای حساب، کدینگ اقلام انبار و …) بر این اساس، دقت در این بخش با توجه به معماری یکپارچه نرم افزارها بسیار اساسی و ضروری است. تشخیص و ایجاد تعاریف اولیه و پایه صحیح، قدرت سیستم را در استفاده اطلاعاتی از آن به طرز چشمگیری بالا می برد.