ارتقا نرم افزار های قذیمی ایده آل
23 ژانویه

تبدیل نرم افزار های قدیمی تولید شرکت ایده آل سیستم

طرح جایگزینی نرم افزارهای جدید با نرم افزار قدیمی ایده آل

به اطلاع مشتریان محترم شرکت ایده آل سیستم میرساند ،از آنجائیکه نرم افزار های قدیمی تولید شرکت ایده آل سیستم که بعضا از زمان تولید آنها بیشتر از بیست سال میگذرد و با ورژن های جدید ویندوزها و یا فرمت تاریخ  دارای هماهنگی نمیباشند، لذا شرکت ایده آل سیستم شرایط ویژه ایی را برای جایگزینی این نرم افزارها با نرم افزارهای جدید در نظر گرفته است

نرم افزارهای این دسته  از مشتریان را به  نرم افزارهای جدید و یه صورت کاملا رایگان تبدیل میگردد.

لذا خواهشمند است برای  تیدیل این نرم افزارها با واحد پشتیبانی شرکت ایده آل سیستم تماس حاصل فرمایید.

همچنین در صورت امکان این امر را به روزهای پایانی سال موکول نفرمایید.