طراحی فرم ها در نرم افزار ایده ال

 

در فرم های نرم افزار ایده ال  (فاکتور خرید و فروش ،سند حسابداری و…) امکان طراحی و دیزاین فرم ها توسط کاربر وجود دارد.

این طراحی ممکن است برای هر کاربر نرم افزار ایده ال با کاربر دیگر متفاوت باشد.

در این حالت کاربر میتواند ستون های که مورد نیاز نیست را حذف کند،ترتیب ستون ها را تغییر دهد و یا فونت نوشته ها یا رنگ نوشته یا پس زمینه آن ستون را به صورت دلخواه تغییر دهد.