30 ژانویه

مشتریان

مشتری ، مبنای قضاوت کیفیت محصولات و ارزش شرکت است . از سال ۱۳۷۰ تا کنون شرکت ایده آل سیستم به عنوان یک شرکت حرفه ای در زمینه تولید نرم افزارهای مالی شناخته شده است . در عین حال جهت رفاه کاربران ، پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی و نیز راه اندازی و به روز […]

15 ژانویه

حسابداری

امکان تعریف  گروه حسابها امکان تعریف 7سطح حساب-کل، معین، 5 تفصیل امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز1، مرکز2، مرکز3) هر مرکز امکان تعریف تا 7 سطح امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته تعریف تأیید کنندگان اسناد امکان کپی اسناد امکان تجمیع اسناد مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ ثبت اطلاعات سند بصورت […]