نرم افزار یکپارچه مالی شهرداری

طی ۲۲ سال فعالیت اخیر شرکت ایده آل سیستم ، نرم افزارهای این شرکت مورد استقبال طیف گسترده ای از شهرداریها و سازمانهای تابعه و شرکتهای تحت پوشش شهرداریها قرار گرفته است .

بنا به استقبال سازمانهای مربوطه ، این شرکت نرم افزارهای خود را جهت شهرداری ها به طور سفارشی تغییر داده و جامعیت ویژه ای به آنها بخشیده است .

در حال حاضر نرم افزارهای حوزه مالی اداری مربوط به شهرداریها به طور کامل توسط شرکت ایده آل سیستم تهیه شده است و این نرم افزارها میتوانند در صورت سفارش و با ارتباط هوشمند ، خود را با نرم افزار مربوط به شهرسازی مرتبط نموده و یک سیستم جامع ، یکپارچه و Paper Less شهرداری را ایجاد نمایند .

در حال حاضر نرم افزارهای این شرکت در بیش از ۴۰ شهرداری در کل کشور از جمله شهرداری مرکزی رشت و شهرداری مناطق و سازمانهای تابعه آن در حال بهره برداری می باشند که با توجه به تلاش این شرکت در گسترده تر نمودن طیف و فعالیت های خود در این سازمانها همواره شاهد رشد چشمگیر حضور ایده آل سیستم در شهرداریها خواهیم بود .