نرم افزار حسابداری بازرگانی - ایده آل

نرم افزار حسابداری یکپارچه بازرگانی ایده ال

با توجه به وجود فضای رقابتی شدید بین سازمان ها و شرکت های مختلف امروزه رمز موفقیت هر سازمانی در گرو برنامه ریزی درست و کنترل مناسب بر روند فعالیت های صورت گرفته و همچنین پاسخگویی سریع به نیاز های مشتریان است.

بسته بازرگانی نرم افزار مالی ایده ال  شامل  نرم افزار  حسابداری ،نرم افزار خزانه داری ،نرم افزار انبار ،نرم افزار خرید و فروش و سیستم بازاریابی و  گزارش تحلیل ۳۵۰۰ میباشد .

ارتباط موثر و کنترل شده این نرم افزارها و ارتباط تمامی سیستم ها با واحد مالی از طریق سیستم کارتابل باعث میشود که یکپارچگی کاملی در مجموعه پدید آید.

در  این سیستم مالی یکپارچه تمامی عملیات یک شرکت بازرگانی از ثبت سفارش برای کالا تا تحویل کالا و تمامی عملیات دریافت و پرداخت های مرتبط با آن با جزییات کامل  و با توجه به روند فعالیت آن قابل پیاده سازی میباشد .

همچنین گزارشات کامل آن مانند گزارش تحلیل ۳۵۰۰ باعث میشود تا مدیران بازرگانی و سایر مدیران بتوانند تحلیل جامعی از روند فعالیت های مجموعه داشته باشند.

نرم افزار حسابداری یکپارچه بازرگانی شامل نرم افزار ها و بخشهای زیر میباشد که با کلیک بر روی هرکدام میتوانید امکانات آن بخش را ملاحظه نمایید:

.