نرم افزار حسابداری و مالی کامل

نرم افزار مالی یکپارچه – Enterprise

ویژه شرکت های بزرگی طراحی گردیده است که به دلیل گستردگی فعالیت تمامی نرم افزارهای تولیدی شرکت نرم افزار حسابداری ایده آل سیستم را نیاز دارند.

از ویژگی های مهم این بسته نرم افزار حسابداری نامحدود بودن تعداد کاربران آن می باشد که می تواند شرکت های با تعداد کاربر بالا را پوشش دهد. همچنین ارائه رایگان زیر سیستم های تولید شده شرکت ایده آل سیستم به مدت یکسال از دیگر ویژگی های این نسخه می باشد.

تعداد شرکتنامحدود
تعداد کاربرنامحدود
مبلغ اجاره: برای اطلاع از قیمت ها با دپارتمان فروش شرکت نرم افزار حسابداری ومالی ایده آل تماس حاصل فرمایید.
مبلغ فروش: برای اطلاع از قیمت ها با دپارتمان فروش شرکت نرم افزار حسابداری ومالی ایده آل تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار حسابداری تخصصی ۱ مرکزه - ۷ سطحی

نرم افزار حسابداری تخصصی ۲ مرکزه - ۷ سطحی

نرم افزار حسابداری تخصصی ۲ مرکزه - ۷ سطحی

نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی

نرم افزار خرید

نرم افزار فروش

نرم افزار جامع مدیریت انبار تجاری و مصرفی

نرم افزار خدمات پس از فروش

نرم افزار اموال و دارایی ثابت

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM

نرم افزار تولید و بهای تمام شده

نرم افزار حقوق و دستمزد یاد

سیستم دپارتمان

سیستم توزیع و پخش حرفه ای

سیستم چند ارزی

سرویسها و خدمات