نرم افزار مالی ناپال

در طراحی نرم افزار حسابداری ناپال سعی شده تا محصولی ارائه گردد تا در عین سادگی نیاز مشتریان را به صورت کامل مرتفع کند.
نرم افزار مالی ناپال با دارا  بودن پنج سطح(یک گروه و چهار سطح حساب)  برای  شرکت ها و مجموعه هایی که از کدینگ حسابداری ساده ای استفاده میکنند مناسب است.

در نرم افزار حسابداری ناپال تمامی گزارشات استاندارد حسابداری مانند دفتر روزنامه،دفتر کل،تراز دو،چهار و هشت ستونی،ترازنامه و سود و زیان و … وجود دارد.

همچنین امکان دریافت کدینگ حسابها و حتی سند حسابداری از اکسل از ویژگی های مهم این نرم افزار حسابداری میباشد.

این نرم افزار حسابداری  قابلیت ارتقا به نرم افزار مالی بالاتر را دارد و در صورت گسترش فعالیت یک مجموعه میتواند برنامه حسابداری ناپال را به  نرم افزار حسابداری ایده آل که دارای 7 سطح حساب و 2 حساب شناور 7 سطحی میباشد  ارتقا دهد.

 حسابداری پایه ۴سطحی 
 تعداد شرکت ۱
 تعداد کاربر ۱

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

حسابداری

 • امکان تعریف گروه حسابها
 • امکان تعریف ۴ سطح حساب (کل-معین-۲تفضیل)
 • امکان دسته بندی اسناد
 • معرفی تأیید کنندگان اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطللاعات سند بصورت یادداشت ، موقت و دائم
 • جستجوی اسناد
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر به آنها
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر ریالی در سند
 • تراز ازمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • گزارش دفتر روزنامه
 • گزارش دفتر کل
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • خلاصه سند ماهیانه
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • و…