نرم افزار مالی ناپال

در طراحی نرم افزار حسابداری ناپال سعی شده تا محصولی ارائه گردد تا در عین سادگی نیاز مشتریان را به صورت کامل مرتفع کند.
نرم افزار مالی ناپال با دارا  بودن پنج سطح(یک گروه و چهار سطح حساب)  برای  شرکت ها و مجموعه هایی که از کدینگ حسابداری ساده ای استفاده میکنند مناسب است.

در نرم افزار حسابداری ناپال تمامی گزارشات استاندارد حسابداری مانند دفتر روزنامه،دفتر کل،تراز دو،چهار و هشت ستونی،ترازنامه و سود و زیان و … وجود دارد.

همچنین امکان دریافت کدینگ حسابها و حتی سند حسابداری از اکسل از ویژگی های مهم این نرم افزار حسابداری میباشد.

این نرم افزار حسابداری  قابلیت ارتقا به نرم افزار مالی بالاتر را دارد و در صورت گسترش فعالیت یک مجموعه میتواند برنامه حسابداری ناپال را به  نرم افزار حسابداری ایده آل که دارای 7 سطح حساب و 2 حساب شناور 7 سطحی میباشد  ارتقا دهد.