نرم افزار حسابداری ناپال

نرم افزار حسابداری ناپال با دار بودن پنج سطح(یک گروه و چهار سطح حساب)  برای  شرکت ها و مجموعه هایی که از کدینگ حسابداری ساده ای استفاده میکنند مناسب است.

در نرم افزار حسابداری ناپال تمامی گزارشات استاندارد حسابداری مانند دفتر روزنامه،دفتر کل،تراز دو،چهار و هشت ستونی،ترازنامه و سود و زیان و … وجود دارد

همچنین این نرم افزار قابلیت ارتقا به سیستم های بالاتر را دارد و در صورت گسترش فعالیت یک مجموعه میتواند برنامه حسابداری ناپال را به  دیگر مدل های  نرم افزار مالی  تولیدی شرکت ایده آل سیستم ارتقا دهد.

حسابداری پایه ۴ سطحی
 تعداد شرکت ۱
 تعداد کاربر ۱
مبلغ اجاره: ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۸،۹۰۰،۰۰۰ ریال

سرویسها و خدمات

پاسخ گویی به مشکلات و رفع ابهام کاربران سیستم
ارائه خدمات آموزشی به صورت نامحدود
بروز رسانی نسخه های نرم افزار

لیست تواناییها

حسابداری

 • امکان تعریف گروه حسابها
 • امکان تعریف ۴ سطح حساب (کل-معین-۲تفضیل)
 • امکان دسته بندی اسناد
 • معرفی تأیید کنندگان اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطللاعات سند بصورت یادداشت ، موقت و دائم
 • جستجوی اسناد
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر به آنها
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر ریالی در سند
 • تراز ازمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • گزارش دفتر روزنامه
 • گزارش دفتر کل
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • خلاصه سند ماهیانه
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • و…