نرم افزار حسابداری مدارس ناپال

نرم افزار حسابداری مدارس ناپال  با تجربه ۲۰ سال اخیر شرکت ایده آل سیستم در مدرسه های دولتی و غیرانتفایی هم اکنون توانمندی های منحصر به فردی را به مدیران مدارس میدهد.

با توجه به حجم گردش مالی هر مدرسه و نیز هزینه هایی که بخش های مختلف مدارس با آن روبرو می باشند، تهیه سیستم مالی که قادر باشد طبق بودجه پیشبینی شده در مورد هر هزینه، مدیریت را راهنمایی کند، از ضروریترین مواردی است که در اغلب مدارس با مدیریت نوین توصیه می گردد.

برخی از امکانات نرم افزار حسابداری مدارس ناپال:

امکان تعریف و طبقه بندی پایه های تحصیلی

امکان تعریف دانش آموزان همراه با اطلاعات کامل فردی

امکان پیوست عکس و سایر مدارک دانش آموزان در سیستم

امکان تعریف معلمان و سایر اشخاص مرتبط(مربیان،رانندگان سرویس ،شرکا و…)

امکان تعریف  و طبقه بندی درآمدها (شهریه،کلاسهای فوق برنامه و…)

فرم ثبت نام دانش آموزان

امکان تقسیط شهریه همراه با هشدار در زمان سر رسید اقساط

امکان تعریف صندوق و تنخواه گردان

امکان ثبت هزینه های مجموعه

امکان دریافت و پرداخت چک همراه  با هشدار در سر رسید

امکان گزارشگیری از درآمدها و هزینه ها به صورت کلی و یا به تفکیک هر پایه تحصیلی

گزارش گردش مالی هر دانش آموز

ثبت اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک و دستی

گزارشات حسابداری -دفتر کل ،دفتر روزنامه،تراز

سود وزیان ،ترازنامه

و…

همچنین شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با نرم افزار حسابداری مدارس ناپال فیلم دموی تهیه شده از این محصول را  در بخش دموی آنلاین ملاحظه نمایید.