نرم افزار مالی یکپارچه تولید

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران مجموعه های تولیدی، کنترل و نظارت بر پروسه تولید است. اگر پروسه تولید به خوبی کنترل نشود باعث کاهش قدرت رقابتی و افزایش هزینه های (سربار) تولید می گردد.

بسته نرم افزار تولیدی ایده آل با ویژگی ها و امکانات خاص همانند ثبت و تحلیل پروسه تولید، ثبت سفارشات تولید، موجودی محصولات نیمه ساخته، موجودی مواد اولیه نزد پیمانکاران، محاسبه بهای تمام شده و غیره می تواند به مدیران در جهت تصمیم گیری بهتر یاری رساند.

حسابداری ۱ مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینگی
نرم افزار خرید
نرم افزار فروش
انبارداری تجاری
انبارمصرفی
نرم افزار بازاریابی
تولید و بهای تمام شده
سیستم پیام
داشبورد مدیریتی
۳۵۰۰ گزارش تحلیلی و نموداری
ارسال پیامک
تعداد شرکت نامحدود
تعداد کاربر ۶
مبلغ اجاره: ۳۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

سرویسها و خدمات

لیست تواناییها

حسابداری

 • امکان تعریف همه گروه حسابها
 • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
 • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱، مرکز۲، مرکز۳) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
 • تعریف تأیید کنندگان اسناد
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تجمیع اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
 • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
 • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
 • جستجوی اسناد
 • امکان صدورسند براساس دو واحد ارزی
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
 • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند
 • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
 • خلاصه سند ماهانه
 • گزارش مقایسه سالهای مالی
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح
 • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • امکان پیگیری سندهای صادر شده
 • و…

خزانه داری

 • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
 • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
 • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
 • تسویه برگه های خرید و فروش بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
 • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید و …
 • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
 • امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور فروش
 • امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
 • گزارش پیش بینی نقدینگی
 • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
 • چاپ چک در تمامی فرمتها
 • چاپ رسید دریافت و پرداخت
 • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
 • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
 • امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
 • هشدار در سررسید اقساط
 • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
 • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
 • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
 • امکان مغایرت گیری بین دریافت های انجام شده با فاکتورهای مرتبط
 • مغایرت گیرت بانکی
 • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
 • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
 • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
 • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
 • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
 • گزارش وضعیت نقدینگی
 • گزارش از وضعیت اقساط
 • و…

خرید

 • معرفی فروشندگان، مأموران خرید
 • معرفی هزینه ها و تخفیف های خرید
 • امکان معرفی پروژه ها و مشارکت کاری ها و مقاطع کاری ها
 • امکان تعریف پروسه برای فاکتور خرید (ابتدا سفارش خرید ثبت شود و سپس پیش فاکتورخرید و در نهایت فاکتور خرید)
 • امکان دسته بندی فاکتورهای خرید
 • امکان انتخاب گروهی کالاها در برگه خرید
 • امکان مشاهده مانده حساب فروشنده در فاکتورخرید
 • مشاهده آخرین نرخ خرید کالا در هنگام صدور فاکتور خرید
 • امکان ثبت تخفیف و هزینه های مربوطه
 • امکان گزارش گیری از خریدهای انجام شده توسط مأموران خرید
 • امکان پرداخت مبلغ مربوط به فاکتور خرید از درون فاکتور
 • امکان ثبت برگشت از خرید به رسید
 • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی به همراه ثبت شماره فاکتورارسالی
 • امکان ثبت خریدهای مربوط به یک پروژه و گزارش از آنها
 • امکان ثبت فاکتورهای خید بصورت ارزی
 • امکان ثبت فاکتورهای خرید هر شعبه بصورت جداگانه
 • امکان مشخص نمودن نحوه تسویه حساب و تاریخ تسویه حساب فاکتور خرید
 • گزارش مانده حساب فروشندگان بصورت کلی و ریز
 • گزارش میزان خرید کالا به تفکیک فروشندگان
 • گزارشات فصلی خرید با فرمت نرم افزار دارائی
 • گزارش از برگه های خریدی که هنوز به رسید تبدیل نشده اند.
 • و…

فروش

 • امکان گروه بندی مشتریان بصورت درختواره تا سطح نامحدود
 • امکان معرفی شرکتهای حمل
 • امکان تعاریف مناطق جغرافیایی، کشور، شهر و استان و گزارشگیری فروش بر اساس آنها
 • امکان مشخص نمودن بازاریاب برای مشتری
 • امکان مشخص نمودن سطح قیمت پیشنهادی برای مشتری
 • معرفی شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی برای مشتری
 • امکان تعریف پروسه فروش (در ابتدا پیش فاکتور بعد از تأیید، سفارش فروش و مجدداً بعد از تأیید مدیر فروش فاکتور فروش ثبت شود.)
 • امکان مشاهده موجودی کالاها در برگه های فروش
 • امکان ثبت رزرو کالا برای مشتری
 • امکان ثبت هزینه ها و تخفیف های مربوطه
 • امکان مشاهده مانده حساب مشتری در فاکتور فروش
 • امکان انتخاب کالاها بصورت گروهی در فاکتور فروش
 • امکان ثبت برگشت از فروش و عطف آن به برگه فروش مربوطه
 • امکان ثبت سفارشات گرفته شده توسط بازاریابها از راه دور
 • امکان ارسال پیامک جهت اعلام مانده حساب مشتری
 • امکان ارسال پیامک جهت اعلام بارگیری کالا و ارسال آن برای مشتری
 • امکان ثبت فروش هر شعبه بصورت جداگانه
 • امکان ثبت فروش بصورت مشارکتی
 • ثبت شماره فاکتور بصورت اتوماتیک و دستی
 • ثبت تاریخ تسویه در فاکتور فروش و گزارش از تأخیر در پرداخت
 • گزارش مانده حساب مشتریان بصورت کلی و ریز
 • گزارش مانده حساب مشتریان براساس سطوح شهر، استان، کشور
 • گزارش مانده حساب مشتریان از سطوح گروه مشتریان
 • گزارش از مشتریانی که تأخیر ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه در پرداخت فاکتور داشتند
 • گزارش مشتریان فاقد اعتبار
 • گزارش فروش فصلی با فرمت نرم افزارهای دارائی
 • گزارش فروش کالاها به تفکیک مشتریان
 • گزارش فروش به تفکیک ماه های مختلف
 • گزارش از فروش هر بازاریاب
 • گزارش وصولی های هر بازاریاب
 • امکان مشاهده فاکتورهای فروش هر شخص در دفتر معین
 • امکان گزارش از برگه های ناقص (مثلاً سفارش فروش هایی که به فروش تبدیل نشده )
 • امکان فروش به صورت اقساطی
 • گزارش سود فروش به روشهای مختلف
 • و…

 انبارداری تجاری

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان اختصاص ده تیپ قیمت برای هر کالا
 • امکان تغییر قیمت کالاها بصورت گروهی
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • امکان مشخص کردن کمیسیون برای فروش هر کالا
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور فروش، حواله، خرید و رسید
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • امکان تعریف پروسه خروج کالا از انبار (ابتدا فاکتور صادر شود و سپس مجوز خروج داده شود و سپس حواله ثبت گردد) و یا به صورت معکوس
 • امکان ثبت حواله
 • امکان ثبت رسید برگشت از حواله
 • امکان ثبت رسید
 • امکان ثبت حواله برگشت از رسید
 • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
 • امکان پس دادن و پس گرفتن کالای امانی
 • امکان ثبت مجوز خروج از انبار
 • امکان ثبت مجوز خروج از نگهبانی
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • امکان صدور برگه های کنترلی مانند رسید موقت (برای سیستم های کنترل کیفیت و…..)
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به یک برگه خاص (بر اساس تعداد و مبلغ)
 • گزارش از لیست کالاها همراه با قیمت
 • گزارس از کالاهای راکد
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند.
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
 • کاردکس به تفکیک برگه های وروردی و خروجی
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
 • گزارش سریال کالا
 • و . . .

انبارداری مصرفی

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • معرفی مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
 • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت رسید و رسید تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت برگشت از رسید
 • امکان ثبت درخواست از انبار
 • امکان ثبت حواله مصرف
 • امکان ثبت برگشت از مصرف
 • گزارش از انبارها
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
 • گزارش از مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • گزارش از کالاهای مصرف شده در خطوط تولید
 • و …

بازاریابی

 • گروه بندی بازاریابها
 • امکان معرفی بازاریابها
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر بازاریاب به صورت ثابت (درصدی و مبلغی)
 • امکان تعریف کمیسیون برای هر هر کالا به صورت جداگانه برای هر واحد (درصدی و مبلغی)
 • گزارش از کمیسیون بازاریاب
 • گزارش از فروش بازایاب
 • گزارش از وصولی های بازاریاب
 • گزارش مدیریتی فروش کالا به تفکیک بازاریابها
 • گزارش مدیریتی فروش کالای بازاریاب در مناطق مختلف
 • و . . .

تولید و بهای تمام شده

 • معرفی فرمول ساخت BOM
 • امکان تعریف فرمول ساخت در چند مرحله (کالای نیمه ساخته، محصول و …)
 • امکان تعریف چندین فرمول ساخت برای یک محصول
 • امکان ثبت مواد اولیه مصرفی بصورت مقداری و درصدی برای تولید محصول
 • امکان ثبت هزینه های عملیاتی در فرمول ساخت
 • مشخص نمودن میزان ضایعات در فرمول ساخت
 • ثبت سفارش تولید
 • ثبت اعلام تولید
 • کسر اتوماتیک مواد اولیه از انبار مواد
 • محاسبه بهای تمام شده محصول بر اساس ارزش مواد اولیه و هزینه های مربوطه
 • گزارش کسری مواد اولیه جهت تولید
 • گزارش امکان تولید بر اساس مواد اولیه موجود
 • امکان سریال گذاری محصولات تولید شده
 • امکان تسهیم هزینه های مرتبط با یک تولید
 • گزارش میزان محصولات تولید شده مبلغی/ریالی به تفکیک ماه
 • گزارش میزان مواد اولیه مصرف شده بابت تولید
 • و…

سیستم پیام

 • امکان ارسال پیام برای کاربران نرم افزار
 • هشدار پیام خوانده نشده بر روی کامپوتر مقصد
 • امکان تائید پیام خوانده شده
 • امکان گزارش از پیامهای ارسالی
 • امکان گزارش از پیامهای تائید شده و تائید نشده
 • و . . .

داشبورد مدیریتی

 • امکان مشاهده تمامی گزارشهای مدیریتی در یک نگاه
 • امکان معرفی مبنای مقیاس ریالی برای هشدارها
 • نمایش جمع اسناد دریافتنی
 • نمایش جمع اسناد در جریان وصول
 • نمایش اسناد پرداختنی پاس نشده
 • نمایش جمع بدهکاران
 • نمایش جمع بستانکاران
 • نمایش جمع ارزش کالا
 • نمایش کالاهایی که به نقطه سفارش رسیدند
 • نمایش موجودی بانکها
 • نمایش موجودی نقدی (صندوق ، تنخواه و …)

۳۵۰۰گزارش تحلیلی و نموداری

 • ۳۵۰۰ گزارش مدیریتی آماده براساس اطلاعات ثبت شده در سیستم
 • تحلیل بازرگانی
 • تحلیل تدارکات و خرید
 • تحلیل انبار تجاری
 • تحلیل انبار مصرفی
 • تحلیل امانی ها

و . . .

 •  
 •  
 •  
 •