نرم افزار حسابداری مالی ۱ مرکزه

نرم افزار حسابداری مالی ۱مرکزه

 

 • امکان تعریف گروه حسابها
 • امکان تعریف ۷سطح حساب-کل، معین، ۵ تفصیل
 • امکان تعریف حسابهای شناور (مرکز۱) هر مرکز امکان تعریف تا ۷ سطح
 • امکان دسته بندی اسناد و گزارشگیری به تفکیک هر دسته
 • تعریف تأیید کنندگان اسناد
 • امکان کپی اسناد
 • امکان تجمیع اسناد
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • ثبت اطلاعات سند بصورت یادداشت موقت و دائم
 • امکان دریافت و ارسال اسناد از excel
 • امکان ارسال اسناد به سایر شرکت ها
 • جستجوی اسناد حسابداری
 • امکان صدورسند حسابداری براساس دو واحد ارزی
 • امکان تعریف شرح های تکراری و اختصاص کلید میانبر آنها
 • امکان الصاق فایل، عکس و … به سند حسابداری
 • امکان وارد کردن اطلاعات تعدادی علاوه بر اطلاعات ریالی در سند حسابداری
 • تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی و صدور سند سود و زیان افتتاحیه و اختتامیه
 • مشاده دفتر روزنامه، دفاتر کل
 • خلاصه سند ماهانه نرم افزار حسابداری
 • گزارش مقایسه سالهای مالی
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح نرم افزار حسابداری
 • گزارش گیری بر اساس مدیریت نسبتهای مالی
 • امکان تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند
 • امکان ورود به سند از گزارش ها و اصلاح اسناد
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • امکان طراحی چاپ گزارشها توسط کاربران
 • امکان پیگیری سندهای صادر شده
 • و…
مبلغ اجاره: ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال