دریافت اطلاعات از اکسل در نرم افزار حسابداری

اکسل از جمله برنامه های کاربردی است که اکثر حسابداران با آن آشنا هستند . و استفاده از صفحات گسترده این نرم افزار  را تجربه کرده اند.

با  وجود توسعه روز افزون  انواع  نرم افزار مالی ، بسیاری از حسابداران در کنار استفاده از نرم افزار حسابداری از اکسل نیز استفاده میکنند. به همین دلیل ارتباط دو طرفه و موثر بین نرم افزار مالی و اکسل میتواند برای حسابداران بسیار کارا و راهبردی باشد.

اکثر برنامه حسابداری موجود در بازار در بخش گزارشات دارای خروجی اکسل هستند .اما کمتر نرم افزار حسابداری یافت میشود که در آن بتوان اطلاعات مورد نظر را از فایل اکسل دریافت نمود.

297816_c765_4

در نرم افزار حسابداری  ایده آل این امکان فراهم شده است که کاربر علاوه  بر دریافت خروجی اکسل در بخش های مختلف نرم افزار مالی، بتواند اطلاعات مورد نظر خود را توسط فایل اکسل در نرم افزار مالی وارد نمایید.

کالاها،مشتریان،فروشندگان و سایر مواردی که در  شروع به کار  سیستم حسابداری نیاز است به راحتی از طریق اکسل وارد میشود.

همچنین  اسنادحسابداری و حتی فاکتورها را را میتوان به سادگی از طریق اکسل در نرم افزار حسابداری وارد نمود.

این امر باعث میشود که کاربرانی که اطلاعات خود را در نرم افزار اکسل دارند به راحتی بتوانند اطلاعات را در برنامه حسابداری وارد نمایند .همچنین کاربرانی که میخواهند اطلاعات مالی را از نرم افزار  دیگری به نرم افزار حسابداری ایده آل انتقال دهند با دریافت خروجی اکسل از نرم افزار  قدیمی خود با سرعت و دقت بالا تمامی اطلاعات را به سیستم حسابداری ایده آل انتقال دهند.