دریافت اطلاعات از اکسل در نرم افزار حسابداری

اکسل از جمله برنامه های کاربردی است که اکثر حسابداران با آن آشنا هستند و با  وجود توسعه روز افزون  نرم افزارهای حسابداری هنوز بسیاری از حسابداران در کنار استفاده از نرم افزار مالی  برای برخی از نیازهای خود از آن استفاده میکنند.

همچنین اکثریت برنامه حسابداری موجود در بازار در بخش گزارشات دارای خروجی اکسل هستند اما کمتر نرم افزار حسابداری یافت میشود که در آن بتوان اطلاعات مورد نظر را از فایل اکسل دریافت نمود.

297816_c765_4

در نرم افزار حسابداری  ایده آل این امکان فراهم شده است که کاربر علاوه  بر دریافت خروجی اکسل در بخش های مختلف نرم افزار مالی، بتواند اطلاعات مورد نظر خود مانند اطلاعات پایه  (  لیست کالاها،مشتریان،فروشندگان و…) و همچنین اطلاعاتی مانند اسنادحسابداری و حتی فاکتورها را توسط فایل اکسل در نرم افزار مالی ،وارد نمایید.

این امر باعث میشود که کاربرانی که اطلاعات خود را در نرم افزار اکسل دارند به راحتی بتوانند اطلاعات را در برنامه حسابداری وارد نمایند و همچنین کاربرانی که میخواهند اطلاعات مالی را از نرم افزار حسابداری دیگری به نرم افزار حسابداری ایده آل انتقال دهند با دریافت خروجی اکسل از نرم افزار حسابداری قدیمی خود با سرعت و دقت بالا تمامی اطلاعات را به نرم افزار حسابداری ایده آل انتقال دهند.