نرم افزار حسابداری ایده آل- نرم افزار مالی ایده آل
نرم افزار حسابداری ناپال- نرم افزار مالی ناپال

برای دانلود کدینگ (Coding) نرم افزار حسابداری ایده آل از لینک زیر استفاده بفرمایید.

از لینک های زیر می توانید کدینگ حساب پیش فرض ایده آل را  دانلود و استفاده نمایید.
                 * نکته:  برای استفاده از این کدینگ ها باید دیتابیس شما خالی باشد.

لینک مستقیم دانلود کدینگ ۳ سطحی

لینک مستقیم دانلود کدینگ ۵ سطحی

لینک مستقیم دانلود کدینگ ۷ سطحی