19 ژانویه

داشبورد مدیریتی

از مهمترین نیازهای مدیران داشتن اطلاعات کامل و به موقع از سیستم مالی میباشد،در عین حال در اکثر مواقع مدیران مجموعه به دلیل نداشتن زمان و یا اطلاعات کامل از جزئیات نرم افزار حسابداری نیازمند دریافت گزارشات به صورت بسیار سریع در کنار سادگی گزارش میباشند.

داشبورد مدیریتی نرم افزار حسابداری ایده آل در یک فرم تمامی اطلاعات مورد نیاز مدیریت را ارائه مینماید.

مدیر یک مجموعه به همراه مدیر مالی میتوانند مقیاسهایی را برای بخش ها مختف مشخص نمایید،به عنوان مثال سقفی را برای میزان چک های پرداختی و یا دریافتی و یا میزان کالاها مشخص نمایند که در این حالت با نزدیک شدن به این سقف گیج ها حالت هشداردهنده پیدا میکنند ،همچنین مدیریت میتواند میزان موجودی بانک ها ،صندوق ها و.. را بدون وارد شدن به گزارشات و در این فرم مشاهده نماید.

Leave A Comment