نرم افزار حسابداری مدیریت انبار مصرفی و انبارداری

سیستم مدیریت انبار مصرفی

انبارداری مصرفی

بررسی امکانات سیستم مدیریت انبار مصرفی نرم افزار حسابداری ایده آل سیستم که شما می توانید از این سیستم در کنار دیگر امکانات نرم افزار حسابداری ایده آل یا به صورت جداگانه از آن استفاده نمایید.

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا
 • معرفی مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
 • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت رسید و رسید تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت برگشت از رسید
 • امکان ثبت درخواست از انبار
 • امکان ثبت حواله مصرف
 • امکان ثبت برگشت از مصرف
 • گزارش از انبارها
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
 • گزارش از مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • گزارش از کالاهای مصرف شده در خطوط تولید
 • و …
مبلغ اجاره: ۴،۹۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال

نرم افزار حسابداری ایده آل با ۲۵ سال سابقه در امور نرم افزار حسابداری و مبتکر اجاره نرم افزار حسابداری در ایران
نرم افزار حسابداری ایده آل با ۲۵ سال سابقه در امور نرم افزار حسابداری و مبتکر اجاره نرم افزار حسابداری در ایران

نرم افزار حسابداری