نرم افزار حسابداری مدیریت انبار مصرفی و انبارداری

سیستم مدیریت انبار مصرفی-نرم افزار انبارداری

انبار مصرفی – نرم افزار انبارداری

بررسی امکانات نرم افزار مدیریت انبار مصرفی مربوط به نرم افزار انبارداری ایده آل سیستمکه شما می توانید از این سیستم در کنار  نرم افزار حسابداری ایده آل یا به صورت جداگانه  استفاده نمایید.

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا در نرم افزار انبارداری
 • معرفی مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید و سایر برگه های انبار
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • انبار گردانی کالاها
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان در نرم افزار انبارداری
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
 • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
 • امکان محدود کردن دسترسی کاربران به انبارهای مرتبط به کاربر
 • کاردکس و گردش کالا به صورت  تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت رسید  و رسید تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت برگشت از رسید
 • امکان ثبت درخواست از انبار
 • امکان ثبت حواله مصرف
 • امکان ثبت برگشت از مصرف
 • گزارش از انبارها
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه کالا
 • گزارش از مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • گزارش از کالاهای مصرف شده در خطوط تولید
 • و …
مبلغ اجاره: ۴،۹۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال

نرم افزار حسابداری ایده آل با ۲۵ سال سابقه در امور نرم افزار حسابداری و مبتکر اجاره نرم افزار حسابداری در ایران