نرم افزار حسابداری مدیریت انبار مصرفی و انبارداری

سیستم مدیریت انبارداری تجاری

 •   انبارداری تجاری
  • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
  • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
  • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
  • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
  • امکان اختصاص ده تیپ قیمت برای هر کالا
  • امکان تغییر قیمت کالاها بصورت گروهی
  • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
  • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
  • امکان مشخص کردن کمیسیون برای فروش هر کالا
  • ثبت سریال برای کالا
  • معرفی تحویل گیرندگان کالا
  • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
  • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور فروش، حواله، خرید و رسید
  • امکان انتقال کالا بین انبارها
  • امکان تعریف پروسه خروج کالا از انبار (ابتدا فاکتور صادر شود و سپس مجوز خروج داده شود و سپس حواله ثبت گردد) و یا به صورت معکوس
  • امکان ثبت حواله
  • امکان ثبت رسید برگشت از حواله
  • امکان ثبت رسید
  • امکان ثبت حواله برگشت از رسید
  • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
  • امکان پس دادن و پس گرفتن کالای امانی
  • امکان ثبت مجوز خروج از انبار
  • امکان ثبت مجوز خروج از نگهبانی
  • انبار گردانی
  • چاپ برچسب های انبارگردانی
  • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
  • امکان صدور برگه های کنترلی مانند رسید موقت (برای سیستم های کنترل کیفیت و…..)
  • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به یک برگه خاص (بر اساس تعداد و مبلغ)
  • گزارش از لیست کالاها همراه با قیمت
  • گزارس از کالاهای راکد
  • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند.
  • امکان دسترسی کاربران به انبارها
  • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
  • کاردکس و گردش تعدادی و ریالی
  • کاردکس به تفکیک برگه های وروردی و خروجی
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه
  • گزارش سریال کالا
  • و . . .
مبلغ اجاره: ۴،۹۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال