ما سخت کوشیده ایم تا شما آسان مدیریت کنید.

از سال ۱۳۷۰ با نرم افزار حسابداری تحت DOS با شما بوده ایم.

شرکت ایده آل سیستم از سال 1370 بصورت تخصصی در زمینه تولید نرم افزار مالی ، بازرگانی و تولیدی جهت فروشگاه ها ، شرکت های بازرگانی،تولیدی و سازمانی های دولتی فعالیت نموده است .

سادگی و سهولت کاربری در کنار امکانات کافی همواره الگوی تولید نرم افزار های حسابداری بوده است .

نرم افزار های ایده آل سیستم به دو گروه ناپال و ایده آل تقسیم می شوند:

admin-ajax (2)
admin-ajax_9a0fd2f5e5a00cadf091ea056c8e7ada
نرم افزار جامع حسابداری و مالی - ناپال-ایده آل

ناپال خدماتی

حسابداری ۱ مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینگی
خدمات

ناپال مدارس

حسابداری ۱ مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینگی
انبارداری و خدمات
خرید

ناپال بازرگانی

حسابداری ۱ مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینگی
فروش و خرید
انبارداری

ناپال فروشگاهی

خرید و فروش
سیستم چک
حسابداری ساده
انبارداری

0
سیستم نرم افزاری
0
سال سابقه
0
کاربر همزمان
0
مشتری
admin-ajax (2)

ایده آل پیمانکاری

حسابداری 2 مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینکی
انبار مصرفی

فروشگاه های زنجیره ای

ایده آل تولیدی

حسابداری ۱ مرکزه/خزانه داری
خریدو فروش/انبارداری تجاری/انبار مصرفی
بازاریابی/تولید و بهای تمام شده

ایده آل انتشارات

ایده آل بازرگانی

حسابداری ۱ مرکزه
خزانه داری و کنترل نقدینکی
نرم افزار خرید و فروش
انبارداری تجاری
نرم افزار بازاریابی

ایده آل شهرداریها

ایده آل Enterprise

شامل تمامی ماژول های نرم افزاری شرکت ایده آل سیستم است و از لحاظ کاربر و شرکت نامحدود می باشد.

نرم افزار حسابداری

√ 7 سطح حساب
√ حسابهای شناور موازی

مدیریت گردش کار

√ تعریف فرم های سفارشی
√ سفارشی سازی ارتباط فرم ها

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین

√ کنترل جریان کالا
√ مديريت جابجایی و ذخيره مواد خام

انبارداری و پخش

√ حسابرسی انبار
√ نرم افزار چند انبار
√ نرم افزار توزیع سریع

تدارکات

حسابداری متمرکز سود و سرمایه گذاری

√ کنتزل بازدهی سود و سرمایه گذاری
برای تجزیه و تحلیل مدیران

سیستم ارزی

√ نرم افزار حسابداری با چند ارز
√ خرید و فروش با چند ارز

سیستم مدیریت انبار

√ مدیریت چند انبار
√ چندین واحد شمارش

نرم افزار تولید

√لیست مواد
√ مراکز هزینه
√ ارتباط با نرم افزار حسابداری

بازاریابان

√ نرم افزار محاسبه کمیسیون
√ کمیسیون های موازی در صورتحساب یکسان

سیستم دارایی ثابت

√ روش های مختلف استهلاک
√ نرم افزار حسابداری دارایی

نرم افزار مدیریت خدمات

√ زمانبندی ارائه خدمات
√ مدیریت بخش پشتیبان

فرمول ساخت و قیمت تمام شده کالای تولید شده

√ فرمول ساخت
√ سیستم سفارشی محاسبه قیمت تمام شده
کالای تولید شده

سیستم چند دپارتمان

√ گزارش جداگانه بر اساس گروه ها و شرکت
√ حسابداری جداگانه، صورتحساب و غیره

نرم افزار مدیریت بازاریابی و فروش

√ مالیات های مختلف
√ صورتحساب قابل برنامه ریزی
√ مشاغل و پروژه ها

تجارت هوشمند

√ 3500 گزارش تحلیلی
√ تحلیلی سنج ها و نمودار ها
√ نرم افزار سفارشی توسعه یافته

خزانه داری

√ حساب های دریافتنی
√ حساب های پرداختنی

تهیه و خرید

√ تدارکات الکترونیکی
√ پیشنهاد قیمت

گزارش های متعدد سود و زیانی

√ گروه بندی شده توسط محصولات، مشتریان،
مکان هاو معاملات.

سیستم مرکز هزینه حسابداری

√ شناسایی هزینه، جمع آوری و اختصاص دادن
√ گزارش های مدیریتی مرکز هزینه

چند شرکته

√ شرکت نامحدود
√ گزارش های جداگانه و جمع آوری شده

نرم افزار CRM

(مدیریت ارتباط با مشتری)

√ دسترسی به پرونده کامل مشتریان
√ اتصال به فروش

نرم افزار مدیریت منابع انسانی

√ مدیریت کارکنان
√ حقوق و دستمزد
√ توسعه برنامه سفارشی

نرم افزار حقوق و دستمزد

√ محاسبه دقیق حقوق و دستمزد
√ مدیریت حضور و غیاب

مدیریت جریان وجوه نقد

√ برنامه تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقدی
√ نرم افزار مالی تجاری

نرم افزار طراحی گزارش سفارشی

√طراحی سفارشی چندگانه در گزارش به راحتی
توسط کاربران بدون دانش برنامه نویسی

فعالیت مبتنی بر اصول حسابداری

√ هزینه های ردیابی
√ نرم افزار حسابداری هزینه مبتنی بر فعالیت خودکار

چند زبانه

√ چندین زبان برای اپراتورهای مختلف
√ گزارش های سفارشی جداگانه

مشتری ، مبنای قضاوت کیفیت محصولات و ارزش شرکت است . از سال ۱۳۷۰ تا کنون شرکت ایده آل سیستم به عنوان یک شرکت حرفه ای در زمینه تولید نرم افزارهای مالی شناخته شده است . در عین حال جهت رفاه کاربران ، پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی و نیز راه اندازی و به روز رسانی اطلاعات ، خدمات نصب و راه اندازی شبکه و سیستمهای تخصصی سخت افزاری را نیز بعهده دارد .

نرم افزار های ایده آل و ناپال  در مدلهای متنوع تولید شده است که هر شرکت یا سازمان با توجه به نیاز خود میتواند از یکی از آنها استفاده نماید .